Назва статті Філософсько-правові погляди Є. Трубецького (короткі роздуми з нагоди 150-річчя від дня народження видатного мислителя)
Автори
Назва журналу Науковий журнал «Філософія права і загальна теорія права» (українська мова)
Випуск 2/2013
Сторінки [350-357]
Анотація У статті аналізуються ідейно-теоретичні джерела формування правових поглядів Є. Трубецького, загальні принципи його філософської системи. Особлива увага приділяється критичному аналізу Є. Трубецьким основних підходів до праворозуміння, дослідженню проблеми співвідношення права і свободи, права і моральності, де морально належне у праві тлумачиться як основа його легітимації.
Ключові слова Є. Трубецькой, право і свобода, моральність і право, праворозуміння.
References