Назва статті Порівняльне правознавство: сучасні грані досліджень
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [278-285]
Анотація Розглядаються основні напрями досліджень у порівняльному правознавстві в процесі його становлення і розвитку. Проведений аналіз засвідчує, що вся історія становлення та розвитку порівняльного правознавства — це постійний пошук нових напрямів досліджень, оскільки воно є динамічним науковим напрямом, що знаходиться на вістрі викликів, які відображають відповідний стан суспільного розвитку, що вимагає адекватного наукового осмислення. Визначено сучасні грані його досліджень в умовах змін суспільного життя, обумовлених трансформацією об’єкта і предмета юридичної науки в цілому та порівняльного правознавства зокрема.
Ключові слова порівняльне правознавство, глобалізаційні процеси, трансформація правової науки, національне право, наднаціональне право.
References
Схожі статті: