Назва статті Система порівняльного правознавства як комплексної науки
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [255-265]
Анотація У статті розглядаються існуючі підходи до визначення системи порівняльного правознавства, їм дається критична оцінка, подається авторське бачення формалізації системи порівняльно-правової науки. Особлива увага приділяється дисциплінарній структурі порівняльного правознавства, найбільш значущою одиницею якої є наукові дисципліни. При цьому автор обґрунтовує, що порівняльне правознавство є певним зрізом у всій архітектоніці правознавства, а порівняльно-правові наукові дисципліни є ніби перехрестям порівняльного правознавства та відповідних фундаментальних правових наук. Отже, виділяються три блоки порівняльно-правового знання, три спеціалізовані підсистеми порівняльного правознавства (загальнотеоретичне порівняльне правознавство, історичне порівняльне правознавство і галузеве порівняльне правознавство), кожна з яких складається з певних порівняльно-правових наукових дисциплін і науково-дослідницьких напрямів.
Ключові слова порівняльне правознавство, система і структура порівняльного правознавства, дисциплінарна структура порівняльного правознавства, порівняльно-правові наукові дисципліни, порівняльно-правові наукові напрями, загальнотеоретичне порівняльне правознавство.
References