Назва статті Порівняльне правознавство: логіка правових трансплантантів
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [60-76]
Анотація Автор, використовуючи метод раціональної реконструкції, систематизує основні тези Алана Ватсона щодо взаємовідносин права і суспільства, джерел та механізму правових змін. Центральними питаннями, які розглядаються у статті, є теза щодо «правових трансплантантів» у теорії А. Ватсона та його критика «теорій відображення», які проголошують, що право повністю детермінується соціальним та іншими неправовими чинниками. Автор доводить більш складний характер відносин права та суспільства без прямого детермінізму і проголошує необхідність порівняльного та історичного аналізу права, систематизує тезу А. Ватсона щодо взаємовпливу правових систем як нової предметної сфери порівняльного права і компонента нової форми останнього — як порівняльного правознавства.
Ключові слова правовий трансплантант, теорії відображення, соціальний детермінізм, правові зміни, інерція в праві, раціональна реконструкція.
References