Назва статті Методологічні проблеми визначення типології систем цивільного права окремих пострадянських держав
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [399-412]
Анотація

Метою статті є дослідження проблем впливу традиції права, зокрема традиції приватного (цивільного) права на правові системи пострадянських держав, оскільки від бачення місця національної правової системи у загальному правовому просторі, зрештою, залежить вибір орієнтирів для вдосконалення національної системи законодавства.

На прикладі розвитку цивільного права та цивільного законодавства України і Республіки Молдова розглядається процес формування та оновлення концепції національних систем цивільного права у контексті європейських традицій права. Аналізуються чинники формування методологічних засад правотворчості у галузі цивільного права у цих державах та сучасний стан концепцій приватного (цивільного) права в них.

У результаті проведеного дослідження робиться висновок, що ЦК України на рівні концепції цивільного законодавства, відображає синтез західної й східної європейських традицій приватного права. Однак на рівні практичного розвитку цивільного законодавства іноді відчувається переважання впливу східної традиції. Натомість ЦК Республіки Молдови більшою мірою відображає концептуальний вплив західноєвропейської традиції, хоча на рівні практичному також помітний вплив східноєвропейської традиції права.

Спираючись на такий висновок, оцінюються основні тенденції та перспективи розвитку цивільного законодавства України та Республіки Молдова.

Ключові слова правові системи, приватне право, цивільне право, традиція права, західноєвропейська традиція приватного права, східноєвропейська традиція приватного права.
References
Схожі статті: