Назва статті Викладання порівняльного права
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [450-456]
Анотація

Автор стверджує, що викладач права повинен вчити студентів дійсному праву, тобто такому, яке застосовують суди; він не повинен приховувати власну точку зору, але водночас розкривати інші точки зору. Природного права не існує, але є правові цінності, спільні для більшості правових систем. 

Сократичний кейс-метод і збірники судових рішень мають переваги над лекційним викладанням і підручниками, і тому їх слід використовувати. Однак вони не дають загальної картини, а тому потребують доповнення вказівками викладача і читанням текстів.

Студентів слід вчити бути критичними. Вони повинні знати, що подекуди судді є активістами, відхиляються від закону та використовують приховані техніки.

Ключові слова кейс-метод, сократичний метод, суддівський активізм, приховані техніки, власна думка викладача, підручники та збірники прецедентів, правовий реалізм, спільний стрижень правових систем, природне право, критичне ставлення.
References
Схожі статті: