Назва статті До питання методики викладання порівняльно-правових дисциплін
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [464-470]
Анотація Стаття присвячена актуальним проблемам викладання порівняльно-правових дисциплін. Автор висвітлює низку міркувань і пропозицій з приводу використання замість дисципліни «порівняльне правознавство» — дисципліну «порівняльне праводержавознавство». Окрема увага приділяється виокремленню сутнісних відмінностей дисциплін «порівняльне правознавство», «юридична компаративістика» і «правові системи сучасності». Самостійний вектор дослідження пов’язаний з аналізом категорій «механізм зближення» і «механізм взаємодії» правових систем сучасності, зокрема щодо процесів праводержавотворення сьогодення.
Ключові слова правова система, правова сім’я, методи порівняння, способи порівняння, праводержавознавство, порівняльне правознавство, механізм взаємодії національних правових систем.
References
Схожі статті: