Назва статті Право як транспозиція
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [102-120]
Анотація

Право постійно переміщується, поєднується, роз’єднується, змінюється і сприяє змінам. Автор стверджує, що все це є процесом транспозиції, налаштування і пристосування. Переміщення правових інститутів та ідей є транскордонним і така транснаціональна міграція є природною фазою правового розвитку. Стверджується, що кількість інновацій в праві мала і тому запозичення та імітація відіграють вирішальне значення у перебігу правових змін. 

Однак, непродумані й неправильно налаштовані чи адаптовані трансплантанти можуть становити небезпеку. Трансплантована правова система, яка не сумісна з культурою приймаючої країни, без відповідної транспозиції та налаштування утворює лише віртуальну реальність. Нав’язана рецепція загрожує зіткненнями між правовими культурами, або між ними і соціо-культурами. Засвоєння (інтерналізація) норм і стандартів людьми у системі реципієнта є вирішальною для плідного розвитку. Цьому сприяють настроювачі. «Налаштування» («тюнінг») є ключем до успіху переміщеного права. Налаштування має бути внутрішнім, і настроювачі зазвичай мають бути національними суддями. Проте, для успішної транспозиції, налаштування необхідне на всіх рівнях, у тому числі підтримане освітою, активністю суддів і творчістю вчених. Часи рецепції також є часами національної творчості. 

У статті право розглядається як серія транспозицій та налаштувань, вона спрямована на заміну концепту правових трансплантантів правовою транспозицією. Транспозиція є зближенням, яке не означає спробу досягти тотожності, але прийняття різноманіття. Тільки тоді, коли різноманіття приймається, може бути «здорове вливання». Тільки в цьому випадку перенесені норми стають «інтерналізованими» і так починають працювати. Нині будь-яке право є змішаним і тут немає жодних винятків. Переплетення відмінностей призводить до конвергенції. Правовий світ збагачується через розбіжності, що утворюються на різних грунтах. Гармонія є, зрештою, можливістю комунікації й спілкування. Автор вважає, що аналіз шляхів, методів та наслідків транскордонної мобільності права буде найбільш значним внеском до порівняльного права в нашому столітті.

Ключові слова правова транспозиція, транснаціональна міграція права, правове запозичення, правова імітація, правовий трансплантант, правові подразники, взаємовплив у праві, рецепція права, адаптація права, інтерналізація права, налаштування трансплантованого права.
References