Назва статті Інтеграція юридичної компаративістики у навчальні програми вищих навчальних закладів
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [457-463]
Анотація У статті розглядаються можливості посилення вивчення викладання компаративістики на юридичних факультетах. Автор наголошує, що юридична компаративістика складається з порівняльного правознавства, порівняльного державознавства, порівняльної політології, і кожна дисципліна дуже важлива для юридичної освіти. Елементи порівняльного правознавства можуть бути відстежені в різних дисциплінах, які викладаються для бакалаврів: у теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн. Те саме можна сказати і про порівняльне державознавство. А порівняльну політологію необхідно викладати як частину загальної політології. Спецкурси, присвячені праву конкретної зарубіжної країни, теж дуже важливі, як і курси з європейського права. Для магістерських програм основними елементами є обов’язкова дисципліна порівняльне правознавство і додаткові дисципліни галузевого порівняльного права (такі як порівняльне кримінальне право, порівняльне цивільне право та ін.). Одне з ключових припущень — налагодити обмін викладачами порівняльного правознавства з різних країн та університетів і проводити короткі міжнародні семінари.
Ключові слова юридична компаративістика, порівняльне правознавство, порівняльна політологія, юридична освіта, міжнародне співробітництво у сфері юридичної освіти.
References
Схожі статті: