Назва статті Проблеми і перспективи осмислення концепту «правових трансплантантів» на тлі традиції юридичного позитивізму
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [121-127]
Анотація Предмет дослідження підходу правових трансплантантів охоплює питання його співвідношення з типами праворозуміння, і перш за все – з юридичним позитивізмом. Зміст такого співвідношення вказує на особливість і самостійність порівняльно-правової проблематики, а також її значення для подальшого розвитку методології правознавства.
Ключові слова правові запозичення, правові трансплантанти, юридичний позитивізм, правові норми, правова культура, методологія права.
References