Назва статті Правові подразники: принцип добросовісності у британському праві, або Як уніфікація права призводить до нової дивергенції
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [77-101]
Анотація Концепт правових подразників пояснює перенесення правових норм з однієї країни до іншої краще ніж концепт правових трансплантатів. Правова норма, внесена в культуру країни, не є трансплантатом в іншому організмі, швидше вона спрацьовує як глибинний подразник, який запускає ланцюг нових та несподіваних подій. Вона подразнює зобов’язальні механізми права щодо інших соціальних сфер. Правові подразники не можна одомашнити, вони не трансформуються з чогось чужого на щось своє, не адаптуються до нового культурного контексту. Скоріше вони провокують еволюційну динаміку, в якій значення зовнішньої норми заново конструюється, а внутрішній контекст зазнає фундаментальних змін. Як демонструє приклад внесення принципу добросовісності в англійське право, концепт правових подразників має далекосяжні наслідки для перенесення приватноправових норм з однієї економічної культури до іншої. Імперативи специфічної англо-американської економічної культури на противагу специфічній європейській континентальній призведуть до фундаментальної реконструкції принципу добросовісності в нових умовах.
Ключові слова правові подразники, правові трансплантати, правова конвергенція, правова дивергенція, переміщення правових норм, зобов’язувальний механізм права, режим виробництва.
References