Назва статті Просторовий вимір права: проблеми методологічного осмислення
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [215-221]
Анотація Метою статті є обґрунтування актуальності й необхідності осмислення правової реальності в контексті просторової форми її існування. Ґрунтуючись на результатах аналізу розвитку досліджень простору в соціальних науках, у статті окреслюються шляхи використання методологічного потенціалу просторового підходу у вивченні правової реальності. Звертається увага на значення в сучасних умовах просторового аспекту правового мислення, виокремлюються проблеми філософського осмислення правової реальності, визначаються особливості методології дослідження простору в юридичних науках, а також співвідношення просторово-правових та порівняльно-правових досліджень.
Ключові слова простір, просторовий підхід, методи дослідження простору, порівняльне правознавство, правова географія.
References