Назва статті Рецепція зарубіжного права і порівняльне право
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [13-36]
Анотація У статті розглянуто рецепцію права як сферу юридичних наукових досліджень. Проаналізовано проблематику досліджень рецепції римського права у різних, переважно європейських, країнах, Французького цивільного кодексу, права європейських країн у Туреччині та ін. Автор вказує на загальну природу різних рецепцій, єдність проблематики їх вивчення і обґрунтовує, що провідним підходом у таких дослідженнях має стати порівняльний. Розмежовуються формальний і реальний аспекти процесу рецепції зарубіжного права, пропонується авторське бачення умов його результативності. Наголошується на значенні вивчення феномену рецепції для планування і реалізації проектів уніфікації та гармонізації в міжнародному й міжнародному приватному праві.
Ключові слова рецепція зарубіжного права, взаємодія правових систем, порівняльний підхід, гармонізація права, уніфікація права.
References