Назва статті Порівняльне правознавство і порівняльне державознавство: проблеми взаємодії та взаємозв’язку
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Порівняльне правознавство»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [310-319]
Анотація

Статтю присвячено проблемам виявлення підходів (моделей) співвідношення порівняльного правознавства і порівняльного державознавства в контексті глобальних світових державно-правових перетворень. Розробка таких моделей в умовах формування правової держави та побудови громадянського суспільства пояснює необхідність звернення до проблем наступності, сучасного стану та перспектив розвитку державознавчих і правознавчих проблем у порівняльному аспекті.

Методологічною основою цього дослідження стали аналіз досліджуваних галузей наукового знання, синтез отриманих результатів, а також методи: порівняльно-правовий, формально-юридичний, системно-структурного аналізу.

У підсумку автор доходить таких висновків. Визнаючи традиційні точки зору на відносини права і держави (тоталітарний, ліберальний, прагматичний тип), сучасні демократичні держави вибудовують відносини таким чином, що держава стоїть над правом, виступаючи його обмежувачем. При формуванні уявлень про моделі взаємодії порівняльного правознавства і порівняльного державознавства потрібно враховувати історичний досвід; тенденції розвитку як науки (не лише теоретичної, а й спеціально-юридичної), так і практики.

Ключові слова порівняльне правознавство, порівняльне державознавство, порівняльний метод.
References
Схожі статті: