Назва статті Стан розвитку земельного права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (російськомовна версія)
Випуск 7-8/2012
Сторінки [157-177]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню зародження, формування і розвитку земельного права України як самостійного, особливого, соціального та державно-правового явища, у становленні якого виокремлюється декілька відносно самостійних етапів, що характеризуються особливостями реалізації різних за змістом, напрямками та наслідками юридичних моделей реформування земельних відносин. Особлива увага приділяється аналізу проблем, пов’язаних зі змінами земельного ладу в процесі здійснення земельної реформи в Україні. Підкреслюється, що у зв’язку з незавершеністю сучасної земельної реформи, земельному праву властивий перехідний характер. Оновлене земельне право має характеризуватися новим змістом, функціями, методами і гармонізувати з правом ЄС.

Ключові слова земельні відносини, земельна реформа, Земельний кодекс України, земельне законодавство, земельний лад, земельно-правові норми.
References
Схожі статті: