Назва статті Особисті немайнові права в цивільному праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (російськомовна версія)
Випуск 5-6/2012
Сторінки [68-87]
Анотація У статті автор робить огляд інституту особистих немайнових прав у цивільному законодавстві України. Характеризуються загальні положення про особисті немайнові права, способи їх здійснення і захисту, а також окремі особисті немайнові права. Авторами також розглядаються перспективи розвитку вказаного інституту в пострадянських країнах.
Ключові слова особисті немайнові права, право на життя, право на здоров'я, право на свободу, право на недоторканність, право на честь та гідність, право на ім'я.
References
Схожі статті: