Назва статті Регулювання корпоративних відносин у цивільному праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (російськомовна версія)
Випуск 5-6/2012
Сторінки [150-167]
Анотація У статті розглядається питання про юридичну природу корпоративних відносин, які аналізуються комплексно в зв'язку з майновими, особистими немайновими і організаційними відносинами, а також відносинами з управління в акціонерному та інших господарських товариствах.
Ключові слова корпоративні відносини, учасник господарського товариства, акціонер, акціонерне товариство, корпорація, майнові, особисті немайнові, організаційні права, право на управління.
References
Схожі статті: