Назва статті Природне право у призмі чистого вчення про право
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (російськомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [189-211]
Анотація Автор порушує питання щодо співвідношення чистого вчення про право і природно-правової концепції. Демонструється, що Г. Кельзен виходив з взаємовиключного характеру цих двох підходів до розуміння права. Але межі різних способів пізнання права не можуть бути повністю закриті. Кельзенівська критика на адресу природного права врешті-решт зводилася до неприйняття політичного авторитаризму, який мислитель намагався пов'язати з юснатуралізм. Разом з тим, сформульовані Г. Кельзеном заперечення проти природно-правової доктрини залишаються, на думку автора, найбільш значимим і послідовним внеском в аналіз філософських підстав юснатурализму.
Ключові слова чисте вчення про право, природне право, Г. Кельзен, синкретизм, онтологія права, авторитаризм.
References