Назва статті Феноменолого-комунікативна концепція права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (російськомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [78-104]
Анотація Автор обґрунтовує можливість розуміння права як системи комунікацій і взаємодій між людьми, що отримують специфічний текстуальний зміст, який дає змогу відрізняти право від інших соціальних явищ. На відміну від всіх інших видів взаємодії, правова взаємодія є інституціональною (текстуально вираженою, нормативною і легітимною) взаємодією між суб'єктами на основі належних їм прав та обов'язків. Імпліцитними основами права як комунікації є рівність, свобода, відповідальність, справедливість, порядок і стабільність.
Ключові слова правова комунікація, поведінка людини, легітимація, правовий текст.
References