Назва статті Темпоральна онтологія права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (російськомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [105-131]
Анотація

Темпоральна онтологія права є спробою осмислити феномен права, виходячи з буття і часу. Вона базується на постонтологічній правовій розбіжності – між буттям права і правовим буттям.

На відміну від класичних концепцій праворозуміння, які трактували право як суще (ідеї, суб'єкти права, норми права тощо) і тому можуть бути названі онтичними, темпоральна онтологія права осмислює право на основі буття, а тому може бути названа онтологічним трактуванням права.
Головною тезою темпоральної онтології права є обґрунтування того, що право первинно має місце як правове буття, тобто тяга між правовим діянням і його правовими наслідками, яка збувається в горизонті правового – точкового – часу, тоді як правови

Ключові слова онтологія права, правовий зміст, сутність права, суб'єкт права.
References