Назва статті Еволюція природи пострадянського фінансового права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [305-313]
Анотація

У статті обґрунтовано висновок про те, що пострадянське фінансове право докорінно змінилося в порівнянні зі своїм попередником та стало онтологічно плюралістичним, звідси адекватним його новій природі є антропологічно-соціологічний підхід до його вивчення. 

Ключові слова природа фінансового права, позитивне фінансове право, конвенційне фінансове право, судове фінансове право, узвичаєння фінансово-правової практики.
References