Назва статті Наукові погляди М. Михеєнка щодо прямої участі народу у здійсненні правосуддя та їх втілення у сучасному кримінально-процесуальному законодавстві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [446-450]
Анотація

Аналізуються наукові погляди М. Михеєнка щодо безпосередньої участі громадян при здійсненні судочинства, а також їх реалізація у сучасному кримінальному процесі відповідно до нового КПК України (2012 р.). 

Ключові слова пряме народовладдя, правосуддя, суд присяжних, судовий засідатель.
References