Назва статті Адміністративна відповідальність керівника вищого навчального закладу державної форми власності за порушення освітнього законодавства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [404-410]
Анотація

У статті висвітлено проблеми встановлення адміністративної відповідальності керівника вищого навчального закладу державної форми власності за порушення освітнього законодавства. Проведено порівняльний аналіз національного законодавства та законодавства інших держав з регулювання питання, що досліджується. Встановлено проблеми законодавчого регулювання та запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, керівник вищого навчального закладу, освітнє законодавство.
References