Назва статті Значення та роль найвищого судового органу у правовій системі України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [52-62]
Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення ролі, місця та значення Верховного Суду в правовій системі України. Статус найвищого судового органу проаналізовано в контексті комплексного погляду на право, його цілісність, системність, загальнообов’язковість та формальну визначеність. Автор наголосив на важливості виконання найвищою судовою інстанцією методологічних завдань державотворення, забезпечення дієвості закону та однакового правозастосування. 

Ключові слова суд, найвищий судовий орган, право, єдність судової практики.
References