Назва статті Оціночне поняття «винятковість випадку» у цивільному процесі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11-12/2012
Сторінки [397-403]
Анотація

У статті на основі аналізу цивільно-процесуального оціночного поняття «винятковість випадку» сформульовано визначення цього поняття, визначено елементи його змісту та обсягу, що сприяє створенню умов для більш ефективного та однакового застосування вказаного цивільно-процесуального оціночного поняття на практиці. Наголошено на важливості якісного мотивування судових рішень для правильного застосування цивільно-процесуальних оціночних понять. 

Ключові слова оціночне поняття права, цивільно-процесуальне оціночне поняття, винятковість випадку, судове правозастосування, судове рішення.
References