Назва статті Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [383-391]
Анотація У статті з позицій системного підходу до правопізнання та структурно-функціонального аналізу права з’ясовуються історичні та загальнонаукові передумови появи концепції «живого права» Є. Ерліха, розкривається зміст його методологічного підходу до правопізнання та визначається його типологічна належність. Обґрунтовано висновок, що Є. Ерліх став предтечею відкриття принципу доповнюваності онтологічної сутності об’єктів пізнання некласичного типу наукової раціональності.
Ключові слова «живе право», «онтологічний плюралізм», принцип доповнюваності, методологічний плюралізм, критерії та стандарти науковості, некласична парадигма.
References