Назва статті Договір як регулятор цивільних відносин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [19-25]
Анотація

У статті на основі аналізу норм чинного договірного права України, юридичної практики та сучасних наукових доктрин розкривається роль цивільно-правового договору, як індивідуального правового акта в регулюванні майнових і певною мірою особистих немайнових відносин.

Ключові слова правочин, договір, механізм правового регулювання, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України.
References