Назва статті Договір у міжнародному приватному праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [226-235]
Анотація

У статті показано досягнення на шляху уніфікації матеріальних норм міжнародного приватного договірного права. Проаналізовано новели колізійного права, що містяться у Регламенті ЄС про право, що застосовується до договірних зобов’язань (Рим I), порівняно з відповідними нормами Закону України про міжнародне приватне право.

Ключові слова міжнародні контракти, колізійні норми договірних зобов’язань, Регламент Рим І, Закон України про міжнародне приватне право.
References