Назва статті Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [128-142]
Анотація

У статті розглядаються види ліцензійних угод, порядок їх укладення та права сторін, що їх уклали.

Ключові слова ліцензійний договір, проста ліцензія, виняткова ліцензія, повна ліцензія, субліцензія.
References