Назва статті Ліцензійний договір, ліцензія та деякі проблеми правового регулювання пов’язаних з ними відносин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2012
Сторінки [143-155]
Анотація

Стаття присвячена проблемним питанням ліцензійного договору.Охарактеризовано головні особливості ліцензійного договору, розглянуто основні проблеми правового регулювання пов’язаних з ним відносин. Проаналізовано співвідношення понять ліцензії та ліцензійного договору. Обґрунтовано висновок, що ліцензія є складовою частиною ліцензійного договору. Розглянуто чинники, що впливають на визначення кола норм ЦК та інших актів законодавства, які мають бути враховані майбутніми учасниками ліцензійного договору при його укладенні. Проаналізовано також проблемні питання визначення вимог до суб’єктів ліцензійного договору.

Ключові слова договори, розпорядження правами, інтелектуальна власність, ліцензія, ліцензійний договір, ліцензіар, ліцензіат.
References