Назва статті Реформа правничої освіти: окремі складові успішної реалізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [9-19]
Анотація

Стаття присвячена проблематиці зміни системи підготовки правників. На підставі аналізу статистичних даних доводиться нагальність проведення такої реформи. Окрема увага приділяється ключовим складовим такої реформи, які були напрацьовані робочою групою Міністерства освіти і науки України та відображені в підготовленому нею проекті Концепції реформування правничої освіти. Серед таких складових, зокрема: необхідність підготовки правників за однією спеціальністю «Право» та, відповідно, виключення з системи правничої освіти інших спеціаль ностей, підготовка за якими не дає можливості отримати достатню кількість знань і навичок, необхідних для зайняття правничою професією (суддя, адвокат, прокурор, нотаріус). Другим моментом є необхідність запровадження єдиного кваліфікаційного іспиту для випускників зі спеціаль ності «Право», що дасть змогу забезпечити їхню якісну підготовку, реальну атестацію здобутих знань і навичок, а також полегшити доступ до правничих професій. Третьою запропонованою новацією, яка логічним чином випливає із попередньої, є запровадження наскрізної магістратури зі спеціальності «Право», наслідком якої буде цілісність і «суддєцентричність» підготовки правників.

Ключові слова правнича освіта, правнича професія, наскрізна магістратура, єдиний кваліфікаційний іспит, реформа правосуддя
References