Назва статті Впровадження належної практики у сферу вищої юридичної освіти: реформа навчальної програми на факультеті права й адміністрації Варшавського університету
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [108-119]
Анотація

Стаття присвячена опису реформи навчальної програми, запровадженої 2016/2017 академічного року на факультеті права й адміністрації Варшавського університету. Надається аналіз існуючої системи підготовки правників на факультеті та вказуються причини, що зумовили суттєве оновлення змісту навчання і підходів у викладанні правничих дисциплін. По-перше, серед ключових новацій виокремлюється надання студентам більших можливостей для формування власних навчальних планів. По-друге, акцентується увага на необхідності постійного оновлення змісту навчального плану відповідно до існуючих потреб практики. Третьою складовою реформи стала прив’язка до циклу (блоку) вибіркових дисциплін практичної підготовки студентів. Ще одним моментом реформи є орієнтація підсумкової атестація студентів-правників на вимоги доступу до правничих професій.

Ключові слова правнича освіта, Варшавський університет, індивідуальна траєкторія навчання, практична підготовка юристів, доступ до правничих професій
References