Назва статті Міжнародне кримінальне право як юридична основа міжнародного кримінального правосуддя
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [170-176]
Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародного кримінального права як юридичної основи міжнародного кримінального правосуддя та їх взаємному впливу. Досліджено теоретичні підвалини концепції міжнародного кримінального правосуддя. Проаналізовано основні ідеї, які були покладені в основу концепції міжнародного кримінального правосуддя, та які впливають на подальший її розвиток. Проаналізовано доктрину міжнародного правопорядку на основі верховенства права, що покликана захищати універсальні цінності сучасного глобалізованого світу, яка виступає у ролі теоретичного обґрунтування міжнародного кримінального правосуддя. Розглянуто етапи становлення і розвитку міжнародного кримінального права. Зазначається, що з набуттям чинності Римського статуту Міжнародного кримінального суду та початком роботи цього суду остаточно відбулося становлення міжнародного кримінального права як юридичної основи міжнародного кримінального правосуддя. Окрему увагу приділено питанням юрисдикції Міжнародного кримінального суду як одного з основних елементів системи міжнародного кримінального правосуддя. Проаналізовано наукові погляди щодо ролі і місця міжнародного кримінального права в системі міжнародного права. На основі аналізу предмета і методу правового регулювання доводиться, що сучасне міжнародне кримінальне право виступає у ролі самостійної галузі міжнародного права. Дається власне визначення міжнародного кримінального права в широкому і вузькому значенні. Наголошено на впливі міжнародного кримінального права на національне кримінальне право, зокрема і кримінальне право України.

Ключові слова міжнародне кримінальне право, міжнародне кримінальне правосуддя, сучасний міжнародний правопорядок, міжнародні злочини, міжнародно-правова відповідальність, міжнародний суд
References