Назва статті Вища юридична освіта України: нові виміри
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [20-37]
Анотація

У статті визначено вплив глобалізації на вищу освіту і стан вищої юридичної освіти, підходи до імплементації Закону України «Про вищу освіту» з метою модернізації політики і практики вищої юридичної освіти. Акцентовано увагу на методологічному значенні компетентнісного підходу, покладеному в основу оновлення стандартів вищої юридичної освіти в сучасних умовах. Проаналізовано критерії освітніх стандартів нового покоління та їх інтерпретації при розробці освітніх програм та освітніх технологій.

Ключові слова європейський простір вищої освіти, стандарти вищої освіти, компетентнісний підхід, якість вищої освіти, компетентності, результати навчання
References