Назва статті Забезпечення якісної практичної підготовки студентів-юристів як невід’ємна складова реформування юридичної освіти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [66-72]
Анотація

У статті аналізуються методи набуття практичних навичок студентами-юристами, наголошується на необхідності запровадження інтерактивних методик, оволодіння студентами технікою юридичної аргументації, діловою юридичною мовою. Автор звертається до історичного та зарубіжного досвіду, виявляє «вузькі місця» у практичній підготовці студентів-юристів, обґрунтовує доцільність більш активного запровадження студентських юридичних клінік.

Ключові слова реформування юридичної освіти, практична підготовка студентів, техніка юридичної аргументації, студентська юридична клініка
References