Назва статті Людиноцентризм і практична спрямованість викладання теорії права та держави (львівський досвід)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2017
Сторінки [102-107]
Анотація

У статті висвітлюються змістовні та методичні особливості реформованого викладання теорії права і держави на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Перша з них полягає у тому, що цей предмет, починаючи з 1991/1992 навчального року, викладається з позицій саме основоположних прав людини. Внаслідок цього встановлене державою позитивне право інтерпретується як засіб, інструмент забезпечення і захисту таких прав. Друга ж особливість полягає у тому, що вивчення усіх тем названого предмета супроводжується виконанням студентами практичних завдань, побудованих на матеріалах реальної юридичної діяльності.

Ключові слова викладання теорії права і держави, права людини, практичні завдання, лабораторні заняття
References