Назва статті Кримінально-процесуальне право України: надбання, загрози, очікування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [112-121]
Анотація

У статті аналізується сучасний стан і тенденції розвитку кримінально-процесуального права України. Розглядаються як недоліки кримінально-процесуального регулювання, так і позитивні риси вітчизняної моделі кримінального процесу. Звертається увага на загрози реалізації норм Кримінального процесуального кодексу України та проведення судово-правової реформи загалом. Визначаються основні напрями розвитку кримінальнопроцесуального права України.

Ключові слова кримінально-процесуальне право, доказування, змагальність, процесуальний примус
References