Назва статті Поняття трасту: класичні підходи та нові тенденції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [131-138]
Анотація

У статті аналізуються класичні та новаційні підходи до визначення поняття трасту, враховуючи його поширення у країнах, які традиційно не визнавали цей інститут. Крім того, надається оцінка визначенням категорії трасту, які на сьогодні пропонуються до використання в європейському приватному праві, яке є своєрідним «компромісом» для правових систем, що діють у кожній конкретній країні Європейського Союзу. На основі здійсненого аналізу автором пропонується власне визначення поняття трасту, яке, на її думку, має відповідати сучасним потребам розвитку суспільних відносин.

References