Назва статті Праксеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації нею представницької функції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [148-160]
Анотація

У статті здійснено спробу наукової розвідки щодо екстраполяції теоретичних підходів сфери гуманітарного знання сучасної праксеології для цілей розробки методологічного забезпечення досліджень організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції. Охарактеризовано такі праксеологічні засади цієї організації, як планування,  інформаційно-аналітична робота, розподіл обов’язків, контроль виконання, оцінка ефективності діяльності. Встановлено, що вони створюють її динамічну складову у загальній системі прокурорського менеджменту, забезпечують якість  та  ефективність такої діяльності.

Ключові слова прокуратура, представницька функція, організація діяльності, праксеологічні засади
References