Назва статті Система конституційного права України: поняття, генезис і структура
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [18-26]
Анотація

Стаття присвячена проблемам визначення змісту, сутнісних ознак і внутрішньої побудови системи конституційного права України як провідної галузі національного публічного права. Проаналізовано витоки і генезис системи конституційного права, її сучасний стан і перспективи подальшого розвитку. Розкрито внутрішню побудову багатоаспектної системи конституційного права України, визначено сутність, зміст і функціональне призначення її основних складників (елементів). Досліджено проблему співвідношення системи конституційного права України з системою Конституції України і системою конституційного законодавства загалом.

Ключові слова система конституційного права, структура конституційного права, система Конституції України, система конституційного законодавства, галузь конституційного законодавства
References