Назва статті Предмет і система сучасного цивільного права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [27-35]
Анотація

Ґрунтуючись на принципово нових підходах до регулювання  цивільно-правових відносин — із позицій громадянського суспільства і ринкової економіки — досліджено предмет цивільного права та його методологічні засади. Співвіднесено предмет і метод правового регулювання у контексті визначення, що з них є первинним у процесі правового регулювання та формування системних правових утворень. Проаналізовано склад предмета цивільного права. Розглянуто питання щодо місця цивільного права у системі права, зокрема в системі приватного та публічного права. В аспекті систематизації норм цивільного права охарактеризовано його систему. Зроблено загальний висновок про те, що з відновленням і поглибленням приватно-правових засад у регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі відбувається розширення предмета цивільно-правового регулювання за рахунок охоплення приватним правом нових суспільних відносин, що викликає відповідні зміни в системі цивільного права, які характеризують процес його подальшої інституалізації.

Ключові слова предмет цивільного права, метод цивільного права, система цивільного права, правове регулювання, приватне право, публічне право
References