Назва статті Розуміння верховенства права в системі екологічного законодавства України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [44-62]
Анотація

Ідея верховенства права є наріжним каменем сучасної національної правової доктрини. Величезний внесок у розвиток наукових уявлень про поняття і зміст верховенства права, розуміння верховенства права як основоположного принципу новітньої системи українського права й питань реалізації принципу верховенства права зробили вчені — представники теорії держави і права, конституційного, адміністративного, міжнародного та деяких інших галузей права. Водночас науковці екологічного, земельного й аграрного права залишилися поза межами переліку дослідників, що причетні до цієї проблеми. Натомість принцип верховенства права в системі регулювання екологічних суспільних відносин знаходить своє втілення в інститутах права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, правових засад попередження змін клімату та ін.

Ключові слова верховенство права, принцип верховенства права в екологічному законодавстві, еколого-правове регулювання суспільних відносин і верховенства права
References