Назва статті Проблеми визначення системи земельного права як галузі правової системи України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [63-70]
Анотація

Досліджується зміст суспільних відносин у сфері використання та охорони довкілля як об’єкта правового регулювання. Доводиться, що відносини щодо використання й охорони довкілля загалом та його окремих природних комплексів зокрема мають регулюватися екологічним правом, а відносини щодо використання та охорони окремих природних ресурсів — земель, лісів, вод, надр тощо — відповідними поресурсними галузями права — земельним, лісовим, водним, гірничим тощо. Аргументується висновок, що екологічне право та поресурсні галузі права є самостійними галузями правової системи України, а кодифікація норм екологічного права не може виходити за межі предмета його регулювання. Визначається структура системи земельного права України.

Ключові слова природокористування, система права, екологічне право, природоресурсне право, система земельного права
References