Назва статті Сучасна парадигма адміністративного права: генеза і поняття
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [71-79]
Анотація

У статті проаналізовано процес оновлення українського адміністративного права і створення його сучасної парадигми. Визначена роль предмета цієї галузі для створення ґрунтовних основ подальших наукових розвідок українських адміністративістів. Доведено існування трьох етапів розвитку знань про сучасне адміністративне право України. Висвітлені системоутворюючі чинники адміністративного права та його предмета: публічна адміністрація, відносини адміністративних зобов’язань, публічне адміністрування.

Ключові слова адміністративне право, публічна адміністрація, відносини адміністративних зобов’язань, публічне адміністрування
References