Назва статті Системність у кримінальному праві та кримінальному законодавстві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2017
Сторінки [88-95]
Анотація

Стаття присвячена питанням системності у кримінальному праві та законодавстві України. Виходячи з того, що категорія системності є базовим і сталим поняттям для всіх випадків її використання у сфері кримінального права, автори, разом із тим, розмежовують: 1) систему кримінального права як галузі права; 2) систему кримінального законодавства; 3) систему визначених кримінальним правом і кримінальним законодавством кримінально-правових явищ. При визначенні системи кримінального права як галузі права запропоноване запровадження до наукового обігу понять «макронорма» і «мікронорма» кримінального права, визначені їх співвідношення та системоутворююче значення.

Ключові слова система кримінального права, макронорма кримінального права, мікронорма кримінального права, системність у кримінальному праві, системність у кримінальному законодавстві
References