Назва статті Багатоюрисдикційні, міжнародні та офшорні трасти. Проблемні питання співвідношення понять
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [232-250]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-232
Анотація

На сьогодні в Україні більшість праць присвячена переважно дослідженню трастів, суб’єкти яких є резидентами однієї держави, на території якої і перебуває трастове майно. Проте окрім національних існують також і міжнародні трасти, тобто трасти, суб’єктами яких є резиденти різних країн. Особливостями міжнародних трастів є те, що їх учасниками стають представники різних країн, зокрема і тих, у яких інститут трасту традиційно не визнається, як-от громадяни України. Крім того, поряд із поняттям “міжнародний траст” існують поняття “багатоюрисдикційний траст” та “офшорний траст”, зміст яких також не до кінця досліджений в Україні. Метою статті є дослідити поняття й особливості багатоюрисдикційних, міжнародних та офшорних трастів і визначити співвідношення між ними. У статті досліджено поняття багатоюрисдикційних, міжнародних та офшорних трастів, запропоновано власне визначення цих термінів і співвідношення між ними. На основі порівняльного аналізу законодавства різних країн визначено характерні риси міжнародних трастів, які принципово відрізняють їх від інших видів трастів. Крім того, проаналізовано положення Переліку юрисдикцій, які не діють узгоджено для [досягнення] податкових цілей, виданого Радою Європейського Союзу у 2017 р., у якому вперше офіційно визначено, які країни відносяться до “чорного” та “сірого” списку офшорних юрисдикцій. У результаті дослідження автор дійшла таких висновків. Поняття “багатоюрисдикційний траст” (або міжнародний траст у широкому значенні) є найбільш загальним та по суті означає траст, у якому наявний іноземний елемент. Поняття міжнародного трасту у вузькому значенні означає траст, створений відповідно до законодавства конкретної країни, у якому як мінімум один довірчий власник є резидентом цієї країн, тоді як установник та бенефіціар є резидентами іншої країни.  Офшорним трастом є міжнародний траст, створений в юрисдикції, яка не відповідає міжнародним стандартам у сфері податкової політики та відкритості інформації в частині ведення бізнесу, а також офіційно включена до “чорного” та “сірого” списку офшорних країн. Як офшорні, так і міжнародні трасти (у вузькому значенні) є багатоюрисдикційними трастами, оскільки у них наявний іноземний елемент та вони пов’язані з декількома правопорядками. Водночас не всі багатоюрисдикційні трасти будуть міжнародними, а тим паче офшорними трастами.

 

Ключові слова багатоюрисдикційні трасти; міжнародні трасти; офшорні трасти; офшорна юрисдикція; Перелік юрисдикцій, які не діють узгоджено для [досягнення] податкових цілей;
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Barbados International Trusts Act. 1995. URL: https://www.investbarbados.org/docs/ International%20Trusts.PDF (accessed: 15.01.2018) (in English). 
2. Cook Islands International Trusts Act. 1984. URL: https://protectyou.com/wp-content/ uploads/2013/10/interational_trust_act_1984_cook_islands.pdf (accessed: 21.12.2017) (in English). 
3. Council Conclusions on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, No. 15429/17, adopted on 5/12/2017. URL: http://www.consilium.europa.eu/ media/31945/st15429en17.pdf (accessed: 24.12.2017) (in English). 
4. Cyprus International Trusts Act. 1992. URL: http://www.stepcyprus.com/booklet/6%20 International%20Trusts%20(Consolidated)%20Law%20of%201992%20and%20 2012%20english.pdf (accessed: 22.12.2017) (in English). 
5. Saint Lucia International Trusts Act. 1999. No. 39. URL: https://www.lexadin.nl/wlg/ legis/nofr/oeur/arch/stl/int_trust.pdf (accessed: 20.12.2017) (in English). 
6. Saint Vincent And The Grenadines International Trusts Act. 1996. No. 20; Act No. 39. URL: http://svgfsa.com/pdf/international_trusts_act.pdf (accessed: 20.12.2017) (in English). 
7. Virgin Islands Special Trusts Act. 2003. No. 10. URL: http://www.bvifsc.vg/Portals/2/ Virgin%20Islands%20Special%20Trusts%20Act,%202003.pdf (accessed: 21.12.2017) (in English). 
8. Virgin Islands Special Trusts (Amendment) Act. 2013. No. 7. URL: http://www.bvifsc. 

vg/Portals/2/Virgin%20Islands%20Special%20Trusts%20(Amendment)%20Act,%20 
2013.pdf (accessed: 21.12.2017) (in English). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
9. Hendrickson R A and Neal R Silverman, Changing the Situs of a Trust (Law Journal Press 2016) (in English). 
10. Honiball M and Olivie L, International Tax A South African Perspective (5th edn, Siber Ink 2011) (in English). 
11. Hudson А, Principles of Equity and Trusts (Routledge 2016) (in English). 
12. Lupoi M, Trusts: A Comparative Study (Cambridge University Press 2000) (in English). 
13. Morriss A P, Offshore Financial Centers and Regulatory Competition (Government Institutes 2010) (in English). 
14. Panico P, International Trust Law (Oxford University Press 2010) (in English). 
15. Pavlouand S and Iordanou-Theodoulou L, The Cyprus International Trusts (2012) accessed 23 December 2017 (in English). 
16. Onyshchenko G, Dovirchi pravovidnosyny z inozemnym elementom [Trust Relationships with a Foreign Element] (Alerta 2012) (in Ukrainian). 

Edited books 
16. Hayton D (ed), The International Trust (3rd, Jordan Publishing Limited 2011) (in English). 

Dictionaries 
17. ‘Offshore trust’, Business Dictionary accessed 24 December 2017 (in English). 
18. ‘Offshore trust’, Wikipedia accessed 24 December 2017 (in English). 

Articles 
19. Neocleous E and Graham T, ‘The amendments to the Cyprus International Trusts Law: finally enacted’ (2012) (18)5 Trusts & Trustees 415 (in English).