Назва статті До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [251-264]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-251
Анотація

Свобода і самоврядування юридичних закладів освіти є невід’ємною складовою громадянського суспільства, яке нині розбудовується в українській державі. Поточна реформа правничої вищої освіти, наукової діяльності і професії, станом на тепер, з очевидністю не враховує значного вітчизняного досвіду самоорганізації та самоврядування освітян і вчених-правників 2000–2010-х років. Наслідком цього є певні недоліки концептуального планування і законопроектного доробку щодо юридичної (правничої) освіти і науки в Україні. Метою статті є ознайомити юридичну спільноту з основними аспектами досвіду Ради юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ України, її взаємодії з Всеукраїнським з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, органами виконавчої і судової влади. Обґрунтувати корисність і доцільність урахування досвіду Ради у забезпеченні ефективності реформи юридичної (правничої) освіти й науки в Україні. Основними результатами дослідження є рекомендації для використання під час реформи правничої вищої освіти і наукової діяльності в Україні: у вдосконаленні проекту закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії та проекту концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. Під час реформи доцільно взяти за основу проект Закону № 7147-1, урахувавши доробок законопроекту № 7147 щодо гарантування Стандартом юридичної (правничої) освіти відповідних загальних компетентностей, встановлення обов’язкового мінімуму кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи для освітніх ступенів, обов’язковості навчальних дисциплін правничої клініки, правничої дослідницької лабораторії та імітації судового процесу, механізму первинного і періодичного оцінювання правничих шкіл тощо. У майбутньому законі й урядовій концепції необхідно передбачити залучення до складу Ради також деканів та ректорів правничих шкіл, що мають ліцензований обсяг на підготовку бакалаврів права і керівників правничих наукових установ; визначити таку Раду постійно діючим робочим органом Всеукраїнського з’їзду; окреслити принципи роботи Ради; передбачити територіальну ротацію місць засідань; допустити приватні правничі школи до підготовки правників; додати Раді функції обміну й узагальнення досвіду, вивчення і популяризації кращих практик, адаптації міжнародних стандартів і документів, вивчення і збереження правової спадщини України, сприяння розвитку вітчизняних наукових шкіл, затвердження рекомендацій Міністерству освіти і науки України з усього спектру юридичної освіти й науки, а не тільки їх фінансування, здійснення інших функцій, визначених З’їздом; передбачити, що Міністерство освіти і науки України скликає Всеукраїнський з’їзд у разі, якщо Рада не здійснила цього відповідно до закону, а не навпаки.

 

Ключові слова юридична освіта; університетська автономія; правова реформа; розподіл повноважень; виключні повноваження; самоврядування; система стримувань і противаг;
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro Vyshhu radu justyciji [On the High Council of Justice]: Zakon Ukrajiny [Law of Ukraine] vid 15 sichnis 1998 r. № 22/98-VR, Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 1998, no. 25, Article 146 (in Ukrainian). 
2. Pro ghromadsjki objednannja [On the Non-Governmental Organizations]: Zakon Ukrajiny [Law of Ukraine] vid 22 bereznia 2012 r. № 2572, Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 2012, no. 1, Article 1 (in Ukrainian). 
3. Pro osvitu [On Education]: Zakon Ukrajiny [Law of Ukraine] vid 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII, Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny, 2017, no. 38–39, Article 380 (in Ukrainian). 
4. Proekt Koncepciji vdoskonalennja pravnychoji (jurydychnoji) osvity dlja fakhovoji pidghotovky pravnyka vidpovidno do jevropejsjkykh standartiv vyshhoji osvity ta pravnychoji profesiji [Draft Concept of Advancement of Legal Education for Professional Training of Law Practicioner in Accordance with European Standards on Higher Education and Legal Profession]. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/ koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyipidgotovki- pravnika (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro jurydychnu (pravnychu) osvitu i zaghaljnyj dostup do pravnychoji profesiji [On Legal Education and Public Access to Legal Profession]: proekt Zakonu Ukrajiny [Draft Law of Ukraine] vid 28 veresnia 2017 r. № 7147. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62613 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro jurydychnu osvitu ta jurydychnu (pravnychu) profesiju [On Legal Education and Legal Profession]: proekt Zakonu Ukrajiny [Draft Law of Ukraine] vid 17 zhovtnya 2017 r. 
№ 7147-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62728 (accessed: 
05.01.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
7. Rishennja Pechersjkogho rajonnogho sudu mista Kyjeva [Judgment by Pechersk District Court of the City of Kyiv] vid 3 lystopada 2006 r., sudova sprava № 2-А-622-1/06 (in Ukrainian). 
8. Ukhvala Apeljacijnogho sudu mista Kyjeva [Judgment by Court of Appeals of the City of Kyiv] vid 2 liutoho 2007 r., sudova sprava № 22-3798 а/06 (in Ukrainian). 
9. Ukhvala Vyshhogho administratyvnogho sudu Ukrajiny [Judgment by High Administrative Court of Ukraine] vid 23 zhovtnya 2008 r., sudova sprava № 3180511. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/3180511 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Edited books 
10. Rudych F, ‘Politychna systema ta instytuty ghromadjansjkogho suspiljstva v Ukrajini: teoretychnyj ta prykladnyj kontekst’ [‘Political System and Institutions of Civil Society in Ukraine: Theoretical and Applied Elements’] in Rudych F (ed), Ghromadjansjke suspiljstvo v suchasnij Ukrajini: specyfika stanovlennja, tendenciji rozvytku [Civil Society in Modern Ukraine: Specifics of Establishment, Trends in Development] (Parlamentsjke vydavnyctvo 2006) (in Ukrainian). 
11. Tarakhonych T, ‘Ponjattja, zmist i struktura ghromadjansjkogho suspiljstva’ [‘Concept, Essence and Structure of Civil Society’] in Zajchuk O, Onishhenko N (eds), Teorija derzhavy i prava: Akademichnyj kurs [Theory of State and Law: a Treatise] (Jurinkom Inter 2006) (in Ukrainian). 

Websites 
12. ‘Zvit shhodo proektu Zakonu pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrajiny “Pro advokaturu ta advokatsjku dijaljnistj” ta inshykh povjazanykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny’ [‘Report on the Draft Law on Amendment of the Law of Ukraine “On the Bar and Practice of Law” and Other Relevant Legislative Acts of Ukraine’] vid 21 grudnia 2017 r. accessed 16 January 2018 (in Ukrainian). 

Personal communications 
13. Lyst Ministerstva justyciji Ukrajiny narodnomu deputatu Ukrainy Pylypenky V P z pryvodu sytuaciji, povjazanoji z pryznachennjam 30 travnja 2009 roku III Vseukrajinsjkym Zjizdom predstavnykiv jurydychnykh vyshhykh navchaljnykh zakladiv ta naukovykh ustanov chleniv Vyshhoji rady justyciji [Letter from the Ministry of Justice of Ukraine to Member of Parliament of Ukraine Volodymyr Pylypenko with Regard to the Situation with Convening III Pan-Ukrainian Assembly of Representatives of Law Schools and Legal Research Institutions on 30 May 2009] vid 25 chervnia 2009 r. № 412-0-2-09 (in Ukrainian).