Назва статті Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [114-122]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-114
Анотація

Як убачається з практики правозастосування (навіть із використанням електронного документообігу), рішення судових органів, зокрема й вищих судових інстанцій, у подібних ситуаціях різняться. Один із варіантів розв’язання окресленої проблеми – заміна висновків суддів висновками статистичних, евристичних алгоритмів. Метою статті є виявлення та обґрунтування напрямів і підходів до введення у судові процедури машинних (обчислювальних) алгоритмів, висвітлення можливостей IT-технологій у судовому процесі як способу покращення прогнозованості судових рішень, а також наведення окремих випадків із практики застосування IT-технологій у судовому процесі. На прикладі процесуальної дії – порушення провадження в справі, встановлено, що у сучасний період застосування IT-системи дає змогу скоротити кількість процесуальних помилок, пов’язаних із неуважністю, та зводить нанівець такий спосіб зловживання процесуальним правом, як віяльне подання позовів із метою обрати “потрібного” суддю. Обґрунтовано необхідність зміни підходів до вирішення справи судом. Згідно з принципами змагальності та диспозитивності суд має розглядати справу в межах заявлених сторонами вимог, обраної ними норми права та на підставі наданих сторонами доказів. Це надасть можливість суттєво спростити алгоритмізацію, адже визначеності набудуть не тільки фактичні обставини (менша посилка), а й норма права (більша посилка). Таким чином, за допомогою сучасних IT-технологій суттєво можна покращити прогнозованість судових рішень, що вплине на їх надійність, допомогти судді в судовому процесі, зменшити навантаження на окремого суддю та знизити рівень ризиків суддівських помилок.

 

Ключові слова IT-технології у судовому процесі; прогнозованість судових рішень
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. st. 141 (in Ukrainian). 
2. Poriadok nadannia vidomostei z Yedynoho derzhavnoho reiestru yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan [Procedure for Providing Data from the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Non-Governmental Associations]: zatverdzhenyi nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy [approved by Order of the Ministry of Justice of Ukraine] 10 chervnia 2016 r. № 1657/5, zareiestrovanym v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 10 chervnia 2016 r. za № 839/28969. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0839-16/paran10#n10 (accessed: 30.11.2017) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Thesis abstracts 
3. Tkachuk O, ‘Realizatsiia sudovoi vlady u tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy: strukturno-funktsionalnyi aspekt’ [‘Exercise of Judicial Power in Civil Proceedings of Ukraine: Structural and Functional Aspect’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V N Karazina 2016). 

Websites 
4. Kaneman D ta іnshі, ‘Shumy, ili vsegda li pravy jeksperty?’ [‘Noises, or Are the Experts Always Right?’] (Harvard Business Review – Rossija, Dekabr’ 2016) accessed 30 November 2017.