Назва статті Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, суддя Верховного Суду, секретар Пленуму Верховного Суду, секретар Першої Судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (м. Київ, Україна) luspenuk@sc.gov.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2018
Сторінки [86-101]
DOI 10.33498/louu-2018-10-086
Анотація

Процедура, за допомогою якої забезпечується єдність судової практики, а саме розгляд справ у складі палати, об’єднаної палати касаційного суду або Великої Палати Верховного Суду, займає важливе місце серед численних новел Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України). Переважно за нею відбувається розгляд справ, які надійшли до касаційних судів у складі Верховного Суду та формують судову практику. Водночас зі створенням нового Верховного Суду судова практика напрацьовується не на порожньому місці, а отже, судді не можуть оминати тих правових позиції, які були висловлені Верховним Судом України (ВСУ), оскільки відповідно до ст. 3607 ЦПК України 2004 р. висновки постанов ВСУ щодо застосування норм права мають враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при використанні таких норм права. У зв’язку з цим у п. 7 Перехідних положень нового ЦПК України передбачено, що суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати (об’єднаної палати), передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія або палата (об’єднана палата) вважає за необхідне відхилитися від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВСУ. Надання законодавцем такого права лише суду касаційної інстанції не є недосконалістю процесуальних норм, а виступає тим механізмом, який покликаний забезпечити єдність судової практики, аби позиції суду стали її надійними “стовпами” і джерелами, сприяли прогнозованості вирішення окремих категорій справ. Вказане є лише однією із форм забезпечення єдності судової практики і виконанням процесуальних повноважень Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду і Великою Палатою Верховного Суду. Незважаючи на те, що Велика Палата Верховного Суду і Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду – це складові Верховного Суду, Велика Палата не наділена повноваженнями щодо перегляду чи будь-якого іншого втручання в діяльність касаційних судів, які входять до складу Верховного Суду. Крім того, норми ЦПК України передбачають й інші механізми обов’язкової процесуальної взаємодії цих судових органів у складі Верховного Суду з метою забезпечення єдності судової практики. Метою статті є аналіз процесуальних повноважень Великої Палати Верховного Суду і Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, призначення яких полягає в забезпеченні єдності судової практики, а також висвітлення проблемних питань і шляхів їх вирішення.

Ключові слова Верховний Суд; Велика Палата; цивільне судочинство; касаційне провадження; процесуальні повноваження; судова практика; єдність судової практики
References

REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Pro ipoteku [On Mortgage]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 chervnia 2003 r.
№ 898-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15 (accessed: 12.09.2018)
(in Ukrainian).
2. Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On Consumer Rights Protection]: Zakon Ukrainy
[the Law of Ukraine] vid 12 travnia 1991 r. № 1023-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1023-12 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law
of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/435-15 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
4. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]:
(v redaktsii Zakonu Ukrainy vid 3 zovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 01.09.2018) (in Ukrainian).
Cases
5. Beian v. Romania (no. 1), no. 30658/05, § 34-40. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-83822 (accessed: 12.09.2018) (in English).
6. Tudor Tudor v. Romania: Court Judgment. 24.03.2009. Арр. 21911/03. URL:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91885 (accessed: 12.09.2018) (in English).
7. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 4 lypnia 2018 r. № 653/1096/16-ts. URL: http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/75296538 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
8. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 13 bereznia 2018 r. № 415/2542/15-ts. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/73219876 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
9. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 17 kvitnia 2018 r. № 200/11343/14-ts.
URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74963810 (accessed: 12.09.2018)
(in Ukrainian).
10. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 21 bereznia 2018 r. № 761/24881/16-ts. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/73054749 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
11. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 21 bereznia 2018 r. № 235/3619/15-ts. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/73500804 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
12. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 28 bereznia 2018 r. № 444/9519/12. URL: http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/74838904 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).

13. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 30 travnia 2018 r. № 750/8676/15-ts. URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/74537186 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
14. Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decree of the Grand Chamber of the
Supreme Court] vid 16 travnya 2018 r. u spravi № 320/8269/15-ts. URL: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/74506060 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
15. Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia pozovnoi davnosti u vyrishenni
hospodarskykh sporiv [On Some Issues of the Practice of Applying the Limitation Period
in the Settlement of Commercial Disputes]: Postanova Vyshchoho hospodarskoho
sudu [Resolution of the Supreme Economic Court] vid 29 travnia 2013 r. № 10. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-13 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
16. Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva pry vyrishenni sporiv, shcho
vynykaiut iz kredytnykh pravovidnosyn [On the Practice of Legislation Application
by Courts for Adjudication of Disputes Ensuing from Legal Relations Involving Loans]:
Postanova Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i
kryminalnykh sprav [Decree of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and
Criminal Cases] vid 30 bereznia 2012 r. № 5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v0005740-12 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
17. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh
prav [On Judicial Practice in Matters Concerning the Protection of Property Rights
and Other Substantive Rights]: postanova Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy
z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav [Decree of the High Specialized Court of
Ukraine for Civil and Criminal Cases] vid 7 liutogo 2014 r. № 5. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/v0005740-14 (accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
18. Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro sudovi vytraty u tsyvilnykh spravakh
[On the Application by Courts of Legislation on Court Costs in Civil Matters]: postanova
Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh
sprav [Decree of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases]
vid 17 zovtnia 2014 r. № 10. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14
(accessed: 12.09.2018) (in Ukrainian).
19. Ukhvala Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu [Ruling of
the Civil Court of Cassation Within the Supreme Court] vid 25 sichnia 2018 r.
№ 235/3619/15-ts. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71828862 (accessed:
01.11.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Edited books
20. Holubieva N (red), Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Civil
Procedure Law of Ukraine: Teaching Manual] (2018) (in Ukrainian).
21. Komarov V, ‘Tsyvilnyi protsesualnyu kodeks ta Kodeks administratyvnoho
sudochynstva: problema yednosti ta vidminnostei u aspekti modeli administratyvnoi
yustytsii’ [The Code of Civil Procedure and the Code of Administrative Court
Procedure] v V Komarov (red), Problemy teorii ta praktyky tsyvilnoho sudochynstva [the
Issue of Unity and Differences in Terms of the Administrative Justice Model] (Kharkiv
yurydychnyi 2008) (in Ukrainian).
Journal articles
22. Onishchuk M, ‘Zminam do Konstytutsii shchodo pravosuddia dva roky: pershi tezovi
vysnovky ta nevyrisheni zavdannia’ [‘Two Years after Amendments to the Constitution
Regarding Justice: First Thesis Conclusions and Outstanding Issues’] [2018] 39(1212)
Yurydychnyi visnyk Ukrainy 4 (in Ukrainian).

23. Siryi M, ‘Zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky – vazhlyvyi napriamok rozvytku
pravovoi systemy Ukrainy’ [‘Ensuring the Unity of Court Practice – an Important
Objective for Development of the Legal System of Ukraine’] (2006) 6 Visnyk Tsentru
suddivskykh studii 6-8 (in Ukrainian).
Newspapers
24. Luspenyk D, ‘Novelizatsiia tsyvilnoho protsesu pozytyvno vplynula na sudovu
praktyku’ [‘Novelization of the Civil Process Had a Positive Impact on the Court
Practice’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 3 veresnia 2018) <https://sud.ua/ru/news/
publication/124587-novelizatsiya-tsivilnogo-protsesu-pozitivno-vplinula-na-sudovupraktiku>
accessed 12 September 2018 (in Ukrainian).
25. Luspenyk D, ‘Vidstuplennia vid pravovykh vysnovkiv VSU: analiz sudovoi praktyky
u tsyvilnykh spravakh’ [‘Departure from Legal Opinions of the SCU: an Analysis of
Court Practice in Civil Cases’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 29 serpen 2018) <https://sud.
ua/ru/news/blog/124264-vidstuplennya-vid-pravovikh-visnovkiv-vsu-analiz-sudovoyipraktiki-
u-tsivilnikh-spravakh-586a73> accessed 12 September 2018 (in Ukrainian).
26. Tuieva O, ‘Vykliuchna pravova problema yak pidstava dlia peredachi spravy Velykii
Palati VS’ [‘Exclusive Legal Problem as the Ground for Case Referral to the Grand
Chamber of the Supreme Court’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 6 veresen 2018) <https://
sud.ua/ru/news/publication/124828-isklyuchitelnaya-pravovaya-problema-kakosnovanie-
dlya-peredachi-dela-v-bolshuyu-palatu-vs> accessed 12 September 2018
(in Ukrainian).
27. Urkevych V, ‘Hospodarski spravy na rozghliadi Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu:
pidstavy dlia peredachi’ [‘Economic Cases before the Grand Chamber of the Supreme
Court: Grounds for Referral’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 24 veresen 2018) <https://sud.
ua/ru/news/blog/125685-gospodarski-spravi-na-rozglyadi-velikoyi-palati-verkhovnogosudu-
pidstavi-dlya-peredachi> accessed 1 November 2018 (in Ukrainian).
28. Zozulia N, ‘Pravovi pozytsii Verkhovnoho Sudu yak osnova stalosti ta yednosti sudovoi
praktyky’ [‘Legal Positions of the Supreme Court as the Basis of Sustainability and
Unity of Court Practice’] (Ukrainske pravo) <http://ukrainepravo.com/scientificthought/
legal_analyst/pravovi-pozitsii-verkhovnogo-sudu-yak-osnova-stalosti-tadnosti-
sudovoi-praktiki-> accessed 12 September 2018 (in Ukrainian).