Назва статті Про забезпечення формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Моральний аспект професійної діяльності судді в Україні
Автори

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, завідувач відділу з питань призначення суддів та припинення відставки суддів Вищої ради правосуддя (м. Київ, Україна) l.skomoroha@hcj.gov.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2018
Сторінки [185-197]
DOI 10.33498/louu-2018-10-185
Анотація

У статті досліджуються питання забезпечення формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Звернуто увагу на малодосліджене поняття судового стресу, необхідність підтримки моральних норм з боку права. Запропоновано законодавче закріплення в Україні конкретних, деталізованих вимог та критеріїв, які давали б можливість надати професійну оцінку спроможності судді виконувати професійні обов’язки ефективно з урахуванням його професійних, особистих здібностей протягом всього строку перебування на посаді, що спонукало б до підвищення довіри до судового корпусу. Мета статті полягає у висвітленні важливості та актуальності дослідження законодавчого закріплення морально-етичних засад професійної діяльності судді при забезпеченні формування ефективного, незалежного суддівського корпусу України. Професія судді є однією з багатоскладових і найбільш складних юридичних професій. У діяльності судді реалізується значна кількість спеціальних якостей, навичок та вмінь особи, які становлять відповідну систему і входять до структури особистості судді, що, зі свого боку, формує та визначає його творчий потенціал й індивідуальний стиль професійної діяльності. Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, безперечно, відчувають на собі відповідний емоційний вплив, проте необхідно наголосити, що такі учасники процесу, як суддя, прокурор, адвокат, відчувають на собі весь тягар як морального, так і професійного стресу. Нервові перевантаження часто поглиблюються порушеннями звичного режиму життєдіяльності, зменшенням часу, який людина витрачає на відпочинок, у сукупності це може призводити до розвитку емоційної нестійкості, що має прояв у зниженні комунікативної компетентності. Автор доходить висновку, що доцільно вести мову про комплексність проблеми ефективної “життєдіяльності” суддівського корпусу в Україні, з огляду на існуючі питання як серед самих суддів, так і їхнього оточення. Не треба забувати, що суддя – це передусім людина, яка перебуває у певному просторі і часі, на яку впливають, зокрема, і соціальні, і фінансові чинники. Тиск на суддю може проявитися у будь-якій формі, головне – спроможність протистояти, адекватно реагувати, мати реальний механізм захистити себе та членів своєї сім’ї. Таке питання не може ставитися, так би мовити, по факту, воно повинно мати попереджувальний характер. Спроможність особи протистояти професійним і життєвим напруженням необхідно з’ясовувати і під час прийняття рішення про призначення кандидата на посаду судді, і впродовж здійснення суддею своїх професійних повноважень. Ступінь довіри народу до влади визначає рівень демократизації суспільства, його ставлення до таких понять, як патріотизм, відданість, єдність навколо загальнодержавних ідей та цілей, прагнення до розбудови єдиної і неподільної держави, яка зможе гарантувати своїм громадянам добробут та процвітання.

Ключові слова судова влада; суддя; професійний добір; мораль; професійна придатність; судовий стрес; правова культура
References

REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]:
Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. (Palyvoda A.V. 2016)
(in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
2. Abdulaev M, Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy
[Theory of State and Law: Textbook for Higher Education Institutions] (Finansovyy
kontrol’ 2004) (in Russian).
3. Chornobuk V, Etyka suddivskoho korpusu – neobkhidna umova zakhystu yednosti ta
nezalezhnosti sudovoi systemy Ukrainy [Ethics of the Judiciary – an Essential Requirement
for the Protection of Unity and Independence of the Judicial System of Ukraine] (Slovo
natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy 2013) (in Ukrainian).
4. Husariev S ta Tykhomyrov O, Yurydychna deontolohiia (Osnovy yurydychnoi diialnosti):
navchalnyi posibnyk [Legal Deontology (Fundamentals of Legal Activities): Teaching
Manual] (4-te vyd, Znannia 2010) (in Ukrainian).
5. Koblikov A, Yuridicheskaya etika: uchebnik dlya vuzov [Legal Ethics. Textbook for High
Schools] (NORMA-INFRA 1999) (in Russian).
6. Koni A, Ugolovnyy protsess: nravstvennye nachala [Criminal Process: Moral Fundamentals]
(Sovremennyy gumanitarnyy institut 2000) (in Russian).
7. Leko B, Yurydychna etyka: navchalnyi posibnyk [Legal Ethics: Teaching Manual] (Knyhy –
XXI 2008) (in Ukrainian).
8. Murad’yan E, Sudebnoe pravo [Judicial Law] (Yuridicheskiy tsentr Press 2007)
(in Russian).
9. Romanov V, Yuridicheskaya psikhologiya: uchebnik [Legal Psychology: Textbook] (Yurist
1998) (in Russian).
10. Vechnye istiny na vechnoy latyni. De verbo in verbum. Latinskie izrecheniya [The Eternal
Truth in the Eternal Latin. De Verbo in Verbum. Latin Sayings] (Tsentropoligraf: OOO
“Plyus” 2000) (in Russian).
Edited books
11. Averianov V ta Batanov O ta Baulin Yu ta in; Tatsii V ta Bytiak Yu ta Hroshevoi Yu
ta in (red), Konstytutsiia Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar [The Constitution of
Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (In Yure 2003) (in Ukrainian).
12. Ihnatovych O (red), Profesiina oriientatsiia: pidruchnyk [dlia studentiv] [Occupational
Guidance: Textbook] (Imeks-LTD 2014) (in Ukrainian).
13. Kivalov S (holov red), Aktualni problemy polityky: Zbirnyk naukovykh prats [Relevant
Issues of Politics: Collection of Scientific Works] (Feniks 2007) (in Ukrainian).
14. Nyzhnyk N (zah red), Orhany derzhavnoi vlady v Ukraini: struktura, funktsii i tendentsii
rozvytku: navchalnyi posibnyk [Public Authorities in Ukraine: Structure, Functions and
Development Trends: Teaching Manual] (NIChLAVA 2003) (in Ukrainian).
15. Shemshuchenko Yu ta Zaichuk O ta Kopylenko O ta in; Zaichuka O ta Onishchenko
N (red), Porivnialne pravoznavstvo (pravovi systemy svitu): monohrafiia [Comparative

Legal Studies (Legal Systems of the World): Monograph] (Parlamentske vydavnytstvo
2008) (in Ukrainian).
16. Zaichuk V ta Zaichuk O ta Kopylenko O ta in; Yatseniuk A (zah red), Putivnyk po
ukrainskomu zakonodavstvu [Guide to the Ukrainian Legislation] (Parlamentske
vydavnytstvo 2007) (in Ukrainian).
Dictionary
17. Maklakov V (otv red), Konstitutsionnoe pravo: slovar’ [Constitutional Law: Glossary]
(Yurist 2001) (in Russian).
Dissertation
18. Tarasova Yu, ‘Professional’nyy psikhologicheskiy otbor kandidatov na dolzhnosti
federal’nykh sudey’ [‘Professional Psychological Selection of Candidates for Federal
Judges’] (dis kand yurid nauk, 2005) (in Russian).
Thesis
19. Alieva M, ‘“Nravstvennost”’ kak ob’ekt konstitutsionno-pravovoy zashchity’
[‘“Morality” as an Object of Protection under Constitutional Law’] (avtoref dis kand
yurid nauk, 2006) (in Russian).
Websites
20. ‘Ponyatie o professional’nom stresse’ v Elektronnyy uchebnik “Psikhologiya i pedagogtka”
[‘The Concept of Professional Stress. Electronic Textbook “Psychology and
Pedagogy”] <http://www.chuvsu.ru/~batyrevo/e-book/psychology&pedagogy_lalina_
lv/glava_07.htm> accessed 22 May 2018 (in Russian).
21. ‘Rozpochalosia kvalifikatsiine otsiniuvannia 999 diiuchykh suddiv’ [‘Qualification
Assessment of 999 Judges Underway’] <https://vkksu.gov.ua/ua/news/rozpotchalosiakwalifikacijnie-
ociniuwannia-999-diiutchich-suddiw> accessed 4 June 2018 (in Ukrainian).
22. Gogin A, ‘Nravstvennost’ kak ob’ekt konstitutsionnogo delikta’ [‘Morality as an Object
of Constitutional Tort’] <https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennost-kak-obektkonstitutsionnogo-
delikta> accessed 2 July 2018 (in Russian).
23. Isakov G, ‘Moral’, pravo, politika v kontekste prav cheloveka’ [‘Morality, Law, Politics in
the Context of Human Rights’] <http://politics.ellib.org.ua/pages-7231.html> accessed
3 July 2018 (in Russian).
24. Salimzyanova R, ‘Nravstvennye nachala sudebnoy deyatel’nosti: istoriya i sovremennost’’
[‘Moral Fundamentals of Judicial Activity: History and Modernity’] <http://www.iuaj.
net/node/465> accessed 6 July 2018 (in Russian).
25. Sumarokov I, ‘Vliyanie ekstremal’nykh faktorov professional’noy deyatel’nosti na
psikhicheskoe i somaticheskoe zdorov’e sudey’ [‘Impact of Extreme Professional Activity
Factors on Mental and Somatic Health of Judges’] <http://www.dissercat.com/content/
vliyanie-ekstremalnykh-faktorov-professionalnoi-deyatelnosti-na-psikhicheskoe-isomatichesko#
ixzz2rgIGuiwO> accessed 20 July 2018 (in Russian).
26. Sycheva O, ‘Professional’naya etika v sudebnoy deyatel’nosti’ [‘Professional Ethics in
Judicial Activity’] <http://www.iuaj.net/node/1433> accessed 11 July 2018 (in Russian).